Vold, seksuelle krenkelser og overgrep blant ungdom | Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vold, seksuelle krenkelser og overgrep blant ungdom

Undersøkelser viser at ungdom i større grad enn eldre blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Blant annet viser forskning at halvparten av kvinner som utsettes for voldtekt opplever dette før de fyller 18 år. Samtidig viser undersøkelser at ungdom som har vært utsatt for vold eller overgrep finner det vanskelig å snakke med voksne om dette, og at de også etterlyser mer kompetanse om vold og overgrep blant fagpersoner.

Årlig holder vi forebyggende foredrag for mellom 5.000 og 10.000 ungdommer. I tillegg har vi samtaler med mange ungdommer som har utøvd vold eller overgrep, eller står i faresonen for å gjøre det. Gjennom foredragene vi har holdt, har vi møtt mange lærere, helsesøstre, barnevernspedagoger, rådgivere, ledere og andre voksne som har sagt at de skulle ønske seg mer kunnskap. Vi har derfor utviklet kurset Vold og overgrep blant ungdom for at fagfolk skal få økt kunnskap om tematikken og tilegne seg verktøy for hvordan møte dette på en god måte.

Temaer

  • Hva er vold og seksuelle overgrep
  • Ungdom og digital vold
  • Omfang av vold og overgrep blant ungdom
  • Konsekvenser av å utsettes for eller utøve vold/overgrep
  • Hvordan møte en person som har vært utsatt for eller utøvd vold/overgrep

Temaene belyses gjennom foredrag, oppgaver og refleksjoner i smågrupper og plenum.

En viktig del av kurset er at kursdeltakerne skal få verktøy de selv skal kunne benytte på sine arbeidsplasser for å forebygge vold og overgrep blant ungdom.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personer som ønsker å lære mer om vold og overgrep blant ungdom, som for eksempel ansatte i skolene, skolehelsetjenesten, helsestasjoner, barnevernet, politiet, Konfliktrådet etc.

Praktisk info

Dette kurset vil bli arrangert som et åpent kurs i løpet av høsten 2019. Imidlertid kan vi holde kurset for ansatte på dine arbeidsplass eller for elevene på din skole. Ta kontakt dersom dette er av interesse.

Avbestilling

Betalte plasser kan benyttes av andre, men Stiftelsen Tryggere må ha beskjed om endringen.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir færre enn ti påmeldte.

Kursholder

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 600 personer som har utøvet vold og/eller overgrep og over 100 som har vært utsatt for vold. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater.

Kurspåmelding - "Vold og overgrep blant ungdom - høsten 2019"