Forebygge vold og overgrep blant ungdom - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Forebygge vold og overgrep blant ungdom

forebygge vold og overgrep

Kurs om å forebygge vold og overgrep blant ungdom

Undersøkelser viser at ungdom i større grad enn eldre blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Blant annet viser forskning at halvparten av kvinner som utsettes for voldtekt opplever dette før de fyller 18 år. Samtidig viser undersøkelser at ungdom som har vært utsatt for vold eller overgrep finner det vanskelig å snakke med voksne om dette, og at de også etterlyser mer kompetanse om vold og overgrep blant fagpersoner.

Årlig gjennomfører vi en rekke tiltak for å forebygge vold og overgrep blant ungdom. I tillegg har vi gjennom vårt sinnemestringstilbud hatt samtaler med mange ungdommer som har utøvd vold eller overgrep eller stått i faresonen for å gjøre det. Vi har også møtt mange ansatte i skolene, skolehelsetjenesten, barnevernet og andre voksne som sier de ønsker mer kunnskap om vold og overgrep blant ungdom. Vi har derfor utviklet dette kurset om å forebygge vold og overgrep blant ungdom for at du som fagperson skal få økt kunnskap om tematikken og tilegne deg verktøy for hvordan møte dette på en god måte.

Målgruppe for kurset er deg som ønsker å lære mer om vold og overgrep blant ungdom, for eksempel ved at du er ansatt i skolen, skolehelsetjenesten, helsestasjon, barnevernet, politiet, Konfliktrådet etc.

Målsetting med kurset er to-delt:

  • at du skal få økt kunnskap om ungdom, vold og overgrep
  • at du skal få innspill og verktøy til hvordan du kan forebygge dette på din arbeidsplass og arena

Innhold på kurset om å forebygge vold og overgrep blant ungdom

  • Hva er vold, seksuell trakassering og overgrep
  • Omfang blant ungdom
  • Ungdom som har utøvd vold, trakassering eller overgrep
  • Hvordan kan ungdoms vold forstås?
  • Mulige konsekvenser av å utsettes for eller utøve vold/overgrep
  • Hvordan møte en person som har vært utsatt for eller utøvd vold/overgrep
  • Nyttige verktøy for å forebygge vold og overgrep blant ungdom

Temaene belyses gjennom foredrag, oppgaver og refleksjoner i smågrupper og plenum.

Vi kan forkorte kurset og gjennomføre det som et foredrag.
Tid: Kurset går over 4-6 timer. Foredraget går over 1-2 timer.

Dette kurset har vi arrangert en rekke ganger tidligere både alene og i samarbeid med andre organisasjoner, blant annet sammen med Harstad krisesenter. Blant annet har vi arrangert flere fagdager i samarbeid med DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

Tid neste kurs

Kurset vil bli arrangert som et åpent kurs i løpet av høsten 2020. Imidlertid kan vi arrangere kurset som både som et lukket kurs, dvs. på bestilling eller som et foredrag.

Åpne kurs

Åpne kurs er, som navnet sier, åpne for alle som ønsker å melde seg på. Kursene annonseres med dato og tidspunkt på våre hjemmesider og på sosiale medier. I tillegg sender vi ut informasjon via våre nyhetsbrev. Påmeldingslenke til nyhetsbrevene finner du nederst på siden. 

Lukkede kurs

Vi kan også holde skreddersydde kurs eller foredrag på bestilling over hele landet. Dersom dette er av interesse for deg blir vi sammen enige om tema, innhold, tid, sted, antall deltakere og pris. 

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg dersom dette er av interesse eller du ønsker mer informasjon:

Tlf. 23 23 05 10
Mail: post@tryggere.no