Ungdom - vold og overgrep - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ungdom - vold og overgrep

Undersøkelser viser at ungdom i større grad enn eldre blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Blant annet viser forskning at halvparten av kvinner som utsettes for voldtekt opplever dette før de fyller 18 år. Samtidig viser undersøkelser at ungdom som har vært utsatt for vold eller overgrep finner det vanskelig å snakke med voksne om dette, og at de også etterlyser mer kompetanse om vold og overgrep blant fagpersoner.

Årlig holder vi forebyggende foredrag for rundt 10.000 ungdommer om vold og overgrep. I tillegg har vi gjennom vårt sinnemestringstilbud hatt samtaler med mange ungdommer som har utøvd vold eller overgrep eller stått i faresonen for å gjøre det. Vi har også møtt mange ansatte i skolene, skolehelsetjenesten, barnevernet og andre voksne som sier de ønsker mer kunnskap om vold og overgrep blant ungdom. Vi har derfor utviklet kurset Ungdom – vold og overgrep for at fagfolk skal få økt kunnskap om tematikken og tilegne seg verktøy for hvordan møte dette på en god måte.

Temaer

  • Hvordan kan ungdoms vold forstås?
  • Hva er vold, seksuell trakassering og overgrep
  • Ungdom som har utøvd vold, trakassering eller overgrep
  • Konsekvenser av å utsettes for eller utøve vold/overgrep
  • Hvordan møte en person som har vært utsatt for eller utøvd vold/overgrep

Temaene belyses gjennom foredrag, oppgaver og refleksjoner i smågrupper og plenum.

En viktig del av kurset er at kursdeltakerne skal få verktøy de selv skal kunne benytte på sine arbeidsplasser for å snakke med ungdom om vold og overgrep.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personer som ønsker å lære mer om vold og overgrep blant ungdom, som for eksempel ansatte i skolene, skolehelsetjenesten, helsestasjoner, barnevernet, politiet, Konfliktrådet etc.

Praktisk info

Kurset arrangeres neste gang i løpet av våren 2020.

Avbestilling

Betalte plasser kan benyttes av andre, men Stiftelsen Tryggere må ha beskjed om endringen.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir færre enn ti påmeldte.

Kursholder

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 700 personer som har utøvet vold og/eller overgrep og over 100 som har vært utsatt for vold. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater.