Menn som har utøvd voldtekt i parforhold - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Menn som har utøvd voldtekt i parforhold

Hva er relasjonsvoldtekter?
Hvilken mening har disse voldtektene og overgrepene for de som har begått dem?
Dette er noen av temaene som tas opp i kurset.

I rapporten «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv» (Thoresen og Hjemdal 2014), fremkommer det at nær 10 prosent av kvinner og 1 prosent av menn har vært utsatt for voldtekt. Dersom vi ser kun på voldtekter i nære relasjoner, fremkommer det at 3,8 prosent av kvinner har vært utsatt for dette. For menn var andelen tilnærmet lik null. I tillegg hadde 5,5 prosent av kvinnene og 0,5 prosent av mennene vært utsatt for andre former for seksuelle overgrep av partner. Voldtekt og seksuelle overgrep i nære relasjoner er derfor en type vold som rammer mange, særlig kvinner. Den samme forskningen viser at det primært er menn som utøver denne form for vold. 

Tema for dette kurset er utøvere av relasjonsvoldtekter, det vil si voldtekter og grove seksuelle overgrep som skjer i relasjoner der utsatt og utøver er eller har vært ektefeller, kjærester eller partnere. Kurset avgrenses til å ha fokus på menn som utøvere fordi det primært er menn som begår disse handlingene (Thorsen og Hjemdal 2014). Kurset vil formidle kunnskap fra forskning og faglitteratur, samt erfaringer fra terapirommet. 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er alle som ønsker kunnskap om menn som har utøvd seksuelle overgrep eller voldtekter i nære relasjoner. 

Temaer på kurset

  • Hva er relasjonsvoldtekter?
  • Hvilken mening har disse overgrepene for de som har begått dem? I hvor stor grad handler overgrepene om makt og kontroll? I hvor stor grad er overgrepene seksuelt motivert? I hvor stor grad handler overgrepene om utøvernes «maskulinitetsprosjekter»?
  • Erfaringer fra terapirommet

Praktisk informasjon

Dette kurset vil arrangeres neste gang høsten 2020. Vi kan også arrangere kurset eller holde et foredrag om temaet internt for bedrifter.

Avbestilling

Betalte plasser kan benyttes av andre, men Stiftelsen Tryggere må ha beskjed om endringen.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset dersom det blir færre enn ti påmeldte.

Kursholder

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 700 personer som har utøvd vold og/eller overgrep. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater.