Overgripere - Menn som har utøvd voldtekt i parforhold
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Overgripere – menn som har utøvd voldtekt i parforhold

overgripere

Kurs – menn som har utøvd voldtekt i parforhold

I rapporten «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv» (Thoresen og Hjemdal 2014), fremkommer det at nær 10 prosent av kvinner og 1 prosent av menn har vært utsatt for voldtekt. Dersom vi ser kun på voldtekter i nære relasjoner, fremkommer det at 3,8 prosent av kvinner har vært utsatt for dette. For menn var andelen tilnærmet lik null. I tillegg hadde 5,5 prosent av kvinnene og 0,5 prosent av mennene vært utsatt for andre former for seksuelle overgrep av partner. Voldtekt og seksuelle overgrep i nære relasjoner er derfor en type vold som rammer mange, særlig kvinner. Den samme forskningen viser at det primært er menn som utøver denne form for vold. 

Tema for dette kurset er menn som har utøvd relasjonsvoldtekter, det vil si voldtekt og grove seksuelle overgrep som skjer i relasjoner der utsatt og utøver er eller har vært ektefeller, kjærester eller partnere. Grunnen til at kurset avgrenses til å ha fokus på menn som utøvere er fordi det primært er menn som begår disse handlingene (Thorsen og Hjemdal 2014). Kurset vil formidle kunnskap fra forskning og faglitteratur, samt erfaringer fra terapirommet. 

Målgruppe
Målgruppen for kurset er alle som ønsker kunnskap om menn som har utøvd seksuelle overgrep eller voldtekt i nære relasjoner. 

Innhold på kurset om overgripere

  • Hva kjennetegner en mann (overgriper) som har utøvd voldtekt i nære relasjoner?
  • Hva er relasjonsvoldtekter?
  • Hvilken mening har disse overgrepene for de som har begått dem? I hvor stor grad handler overgrepene om makt og kontroll? I hvor stor grad er overgrepene seksuelt motivert? I hvor stor grad handler overgrepene om utøvernes «maskulinitetsprosjekter»?
  • Erfaringer fra terapirommet

Arbeidsform: Foredrag. Oppgaver og arbeid i smågrupper. Diskusjoner i plenum.

Dette kurset kan vi forkorte og gjennomføre som et foredrag.
Tid: Kurset går over 3-4 timer. Foredraget går over 1-2 timer.

Tid neste kurs

Dette kurset vil arrangeres neste gang høsten 2020. Imidlertid kan vi arrangere både et lukket kurs, dvs. på bestilling, eller som et foredrag.

Åpne kurs

Åpne kurs er, som navnet sier, åpne for alle som ønsker å melde seg på. Kursene annonseres med dato og tidspunkt på våre hjemmesider og på sosiale medier. I tillegg sender vi ut informasjon via våre nyhetsbrev. Påmeldingslenke til nyhetsbrevene finner du nederst på siden. 

Lukkede kurs og foredrag

Vi kan også holde skreddersydde kurs eller foredrag på bestilling over hele landet. Dersom dette er av interesse for deg blir vi sammen enige om tema, innhold, tid, sted, antall deltakere og pris. 

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg dersom dette er av interesse eller du ønsker mer informasjon:

Tlf. 23 23 05 10
Mail: post@tryggere.no