Kurs og foredrag på bestilling - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kurs og foredrag på bestilling

I mange år har vi som er tilknyttet Stiftelsen Tryggere jobbet med sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner. I løpet av disse årene har vi opparbeidet oss mye kunnskap og erfaring. Dette deler vi gjerne med andre. Her er noen av temaene vi kan inkludere i foredrag og kurs.

  • Fra klient til terapeut: om bruk av egenerfaring i samtaler med mennesker som sliter med sinne og aggresjon.
  • Nyttige verktøy i samtaler med mennesker med sinneproblemer.
  • Hvordan avdekke vold og aggresjon.
  • Hvorfor noen mennesker utøver vold.
  • Ungdom og vold – hva kjennetegner ungdommer som utøver vold og hvilke verktøy er nyttige i arbeid med dem.
  • Hvordan vi som hjelpere blir påvirket av arbeid med sinne og vold og hvordan vi kan ta vare på oss selv i dette arbeidet.

Vi holder jevnlig foredrag for studenter ved Politihøgskolen og bachelorstudier i sosialt arbeid ved ulike høgskoler. Øvrige organisasjoner og etater vi holder foredrag og kurs for er familievernkontor, barneverntjenesten, krisesentre, barnevernsinstitusjoner, NAV, ungdomsklubber, idrettslag og andre frivillige organisasjoner som er opptatt av trygge forhold for sine medlemmer.

Dersom du har et ønske om foredrag eller kurs om sinnemestring og vold i nære relasjoner, ta kontakt på post@tryggere.no.

Ønsker du mer informasjon om våre kurs og foredrag?
Kontakt oss på telefon 23 23 05 10 eller send e-post til post@tryggere.no