Kommende kurs - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kommende kurs

Vi holder kurs for fagpersoner som ønsker å lære mer om vold og overgrep. Målsetting med kursene er både at deltakerne skal få mer kunnskap om temaene og at de skal få tilgang til konkrete gode verktøy de kan benytte i sitt arbeid.

Kurs våren og høsten 2019

Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold
23. mai 2019 kl. 0900 – 1500.
Kristian Augustsgt. 10, Oslo
Mer informasjon finner du her

Ungdom – vold og overgrep
8. oktober 2019 kl. 0900 – 1500
Kristian Augustsgt. 10, Oslo
Mer informasjon finner du her

Menn som har utøvd voldtekt i nære relasjoner
Dette kurset vil bli arrangert i løpet av høsten 2019. Informasjon om tid og sted legges ut sommeren 2019. Mer informasjon om kurset finner du her.

Forebygging av digital vold og digitale krenkelser
Dette kurset vil arrangeres neste gang i løpet av høsten 2019. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for dine ansatte på din arbeidsplass eller for elevene på skolen din. Ta kontakt dersom dette er interessant. Mer informasjon finner du her

Å ta vare på seg selv
Dette kurset ble arrangert sist gang 7. mai 2019. Neste kurs vil arrangeres i løpet av våren 2020. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for dine ansatte på din arbeidsplass eller for elevene på skolen din. Ta kontakt dersom dette er interessant. Mer informasjon finner du her

Vikan arrangere bedriftsinterne kurs, dvs. kursene ovenfor eller andre kurs for ansatte på en arbeidsplass, i en kommune etc.
Ta kontakt på telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon.