Kommende kurs | Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kommende kurs

Vi holder kurs for fagpersoner som ønsker å lære mer om vold og overgrep. Målsetting med kursene er både at deltakerne skal få mer kunnskap om temaene og at de skal få tilgang til konkrete gode verktøy de kan benytte i sitt arbeid.

Kurs våren 2019

Å ta vare på seg selv
7. mai 2019 kl. 0900 – 1500
Kristian Augustsgt. 10, Oslo
Mer informasjon finner du her

Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold
23. mai 2019 kl. 0900 – 1500.
Kristian Augustsgt. 10, Oslo
Mer informasjon finner du her

Vold, seksuelle krenkelser og overgrep blant ungdom
Dette kurset vil arrangeres neste gang i løpet av høsten 2019. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for dine ansatte på din arbeidsplass eller for elevene på skolen din. Ta kontakt dersom dette er interessant. Mer informasjon finner du her

Forebygging av digital vold og digitale krenkelser
Dette kurset vil arrangeres neste gang i løpet av høsten 2019. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for dine ansatte på din arbeidsplass eller for elevene på skolen din. Ta kontakt dersom dette er interessant. Mer informasjon finner du her

Vi kan arrangere bedriftsinterne kurs, dvs. kursene ovenfor eller andre kurs for ansatte på en arbeidsplass, i en kommune etc.
Ta kontakt på telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon.