Kommende kurs - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kommende kurs

Vi holder kurs for fagpersoner som ønsker å lære mer om vold og overgrep. Målet med kursene er to-delt: både at deltakerne skal få mer kunnskap om temaene og at de skal få tilgang til konkrete gode verktøy de kan benytte i sitt arbeid.

Her er en oversikt over noen av våre kurs. Kursene vil bli satt opp med jevne mellomrom. Vi kan også gjennomføre bedriftsinterne kurs. Ta kontakt med oss på telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon.

Menn som har utøvd voldtekt i parforhold
Dette kurset er blitt arrangert en rekke ganger for bedrifter.
Mer informasjon finner du her

Ungdom – vold og overgrep
Dette kurset arrangeres neste gang i løpet av våren 2020. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon, eller se på kursets side.

Forebygging av digital vold og digitale krenkelser
Dette kurset arrangeres neste gang i løpet av høsten 2019. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for dine ansatte på din arbeidsplass eller for elevene på skolen din. Ta kontakt dersom dette er interessant. Mer informasjon finner du her

Personer som har utøvd vold i nære relasjoner
Dette kurset vil bli arrangert i løpet av våren 2020. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for dine ansatte på din arbeidsplass. Ta kontakt dersom dette er av interesse. Mer informasjon om kurset finner du her

Å ta vare på seg selv
Dette kurset ble arrangert sist gang 7. mai 2019. Neste kurs vil arrangeres i løpet av våren 2020. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for dine ansatte på din arbeidsplass eller for elevene på skolen din. Ta kontakt dersom dette er interessant. Mer informasjon finner du her