Forebygging - deling av bilder og digitale krenkelser - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Forebygging - ulovlig deling av bilder og digitale krenkelser

Krenkelser og vold via digitale medier er noe mange utøver eller utsettes for. Særlig ungdom. Og særlig har vi fått mange spørsmål knyttet til deling av bilder eller video. Ofte vet hverken den utsatte eller den som utøver at det er digital «vold» det er snakk om.

I mange år har vi i Stiftelsen Tryggere møtt ungdom enten i klasserommet, i idrettshallen, på ungdomsklubben eller på andre arenaer. Vi har holdt foredrag og samtaler med dem om vold og overgrep, blant annet om digital vold og krenkelser. Vi har erfart hva som kan være nyttige verktøy for å undervise ungdom om digital vold slik at denne formen for vold kan forebygges. Vi har også erfart hvordan ungdom reagerer på undervisningen og hvordan vi kan ivareta de som har egenerfaring med denne formen for vold.

Målgruppe

Vi har utviklet dette kurset for at andre voksne, som f.eks. lærere, helsesøster, rådgivere i skolene, trenere eller andre som jobber med ungdom, skal lære mer om digital vold slik at de kan forebygge dette på sine arenaer.

Innhold på kurset om forebygging av digital vold og digitale krenkelser

  • Hva er digital vold og digitale krenkelser?
  • Hva sier loven om deling av bilder eller film?
  • Hva er omfanget av dette?
  • Konsekvenser for de som har utøvd eller vært utsatt for digital vold og krenkelser
  • Hvordan forebygge digital vold og krenkelser gjennom å øke ungdoms bevissthet
  • Hvordan ivareta ungdom med egenhistorikk

Målsetting og forventet utbytte av kurset

  • Økt kunnskap om hva digital vold og krenkelser kan være
  • Økt kunnskap om konsekvenser av å utøve eller utsettes for denne volden
  • Økt kjennskap til nyttige verktøy for å forebygge digital vold og krenkelser

Praktisk info

Dette kurset vil bli arrangert i løpet av høsten 2019. Imidlertid kan vi holde kurset for ansatte på dine arbeidsplass eller for elevene på din skole. Ta kontakt dersom dette er av interesse.

Kursholder

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 700 personer som har utøvet vold og/eller overgrep og over 100 som har vært utsatt for vold. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater.

Vi kan også arrangere kurset som et lukket kurs, dvs. kun for de ansatte på ditt arbeidssted.

Her er en artikkel om digital vold. I artikkelen bidro vi med våre erfaringer fra mange års arbeid med blant annet digital vold.