Forebygge digital vold og ulovlig bildedeling - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Forebygge digital vold og ulovlig bildedeling

På grunn av smittevernet ifm. Covid-19 har vi valgt inntil videre å ikke gjennomføre åpne kurs. Imidlertid kan vi gjennomføre kurset som et lukket kurs, dvs. der en etat, organisasjon osv. bestiller kurset av oss og vi holder det for etatens/organisasjonens ansatte og/eller medlemmer. Så snart vi igjen planlegger å gjennomføre åpne kurs, vil vi informere om dette på denne siden og i vårt nyhetsbrev.

Stiftelsen Tryggere holder foredrag og kurs om digital vold og ulovlig bildedeling der vi blant annet kommer inn på følgende temaer:

 • Hva vold, krenkelser og overgrep via digitale medier kan være
 • Hva loven sier om deling av bilder eller film
 • Hvor stort omfanget av digital vold og ulovlig bildedeling er?
 • Mulige konsekvenser for de som har utøvd eller vært utsatt for digitale krenkelser
forebygge digital vold

Kurs i å forebygge digital vold

Årlig møter Stiftelsen Tryggere barn, ungdom og voksne på skoler, ungdomsklubben eller andre arenaer. Vi holder foredrag og gjennomfører tiltak for blant annet å forebygge digital vold og ulovlig bildedeling. Vi har snakket med mange barn og unge, både de som har vært utsatt for krenkelser via digitale medier og de som har utøvd dette. Ofte vet hverken den utsatte eller den som utøver at det er snakk om digital vold eller straffbare handlinger.  

Gjennom våre forebyggende tiltak har vi erfart hva som kan være nyttige verktøy for å forebygge digitale krenkelser og styrke nettvett. Vi har også erfart hvordan vi kan ivareta de som har egenerfaring med denne formen for vold.

Målgruppe for kurset er i første rekke deg som jobber med barn og unge, som f.eks. lærer eller ansatt i skolen, i skolehelsetjenesten, på helsestasjon eller ledere i frivillig organisasjon. Imidlertid passer kurset også godt for deg som er forelder og som ønsker å vite mer om tematikken. 

Målsetting med kurset er to-delt:

 • at du skal bli bevisst hva digital vold og ulovlig bildedeling er 
 • at du skal få innspill og verktøy til hvordan du kan forebygge dette på din arbeidsplass og arena

 

Innhold på kurset om å forebygge digital vold og ulovlig bildedeling

 • Hva er vold, krenkelser og overgrep via digitale medier?
 • Hva sier loven om deling av bilder eller film?
 • Hvor stort er omfanget av dette?
 • Mulige konsekvenser for de som har utøvd eller vært utsatt for digitale krenkelser
 • Hvordan forebygge gjennom å øke ungdoms bevissthet
 • Hvordan ivareta ungdom med egenhistorikk

Her er en artikkel om digital vold. I artikkelen bidro vi med våre erfaringer fra mange års arbeid med blant annet forebygging av vold og overgrep via digitale medier.
Og her er en artikkel om hvorfor noen trakasserer på nettet.
Du kan også lese mer på Politiets side om trygg nettbruk.

Vi kan forkorte kurset og gjennomføre det som et foredrag.
Tid: Kurset går over 4-6 timer. Foredraget går over 1-2 timer. 

Arbeidsform: Foredrag. Oppgaver og arbeid i smågrupper. Diskusjoner i plenum. Stor grad av egenaktivitet.

Tid neste kurs

På grunn av Korona-pandemien har vi inntil videre utsatt våre åpne kurs. Når det igjen vil være mulig å arrangere kurs uten fare for smitte, vil vi legge ut kursdatoer på denne siden og i vårt nyhetsbrev. Dersom det er av interesse kan vi holde kurset på bestilling for deg og/eller dine kollegaer, såkalte lukkede kurs.

Åpne kurs

Åpne kurs er, som navnet sier, åpne for alle som ønsker å melde seg på. Kursene annonseres med dato og tidspunkt på våre hjemmesider og på sosiale medier. I tillegg sender vi ut informasjon via våre nyhetsbrev. Påmeldingslenke til nyhetsbrevene finner du nederst på siden. 

Lukkede kurs

Vi kan også holde skreddersydde kurs eller foredrag på bestilling over hele landet. Dersom dette er av interesse for deg blir vi sammen enige om tema, innhold, tid, sted, antall deltakere og pris. 

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg dersom dette er av interesse eller du ønsker mer informasjon:

Tlf.: 23 23 05 10
Mail: post@tryggere.no