Å ta vare på seg selv - sekundærtraumatisering - Stiftelsen Tryggere

Å ta vare på seg selv: sekundærtraumatisering, medfølelsestrøtthet og stress

På grunn av smittevernet ifm. Covid-19 har vi valgt inntil videre å ikke gjennomføre åpne kurs. Imidlertid kan vi gjennomføre kurset som et lukket kurs, dvs. der en etat, organisasjon osv. bestiller kurset av oss og vi holder det for etatens/organisasjonens ansatte og/eller medlemmer. Så snart vi igjen planlegger å gjennomføre åpne kurs, vil vi informere om dette på denne siden og i vårt nyhetsbrev.

Jobber du med barn, unge eller voksne som har vært utsatt for eller utøvd vold eller overgrep eller som har opplevd andre vanskelige hendelser? Arbeidet innenfor helse- og sosialfeltet kan være vanskelig, utfordrende og tidvis utmattende. Arbeidsvilkårene kan være preget av høyt press og høy turnover. Dette stiller store krav til arbeidsplassen samt til ansattes faglige og personlige utvikling.

Kurset “Å ta vare på seg selv” handler om hvordan vi som hjelpere kan bli påvirket av jobben vår, hva det kan gjøre med oss å jobbe med mennesker med vanskelige opplevelser, hvilke faresignaler vi må være obs på og hva vi kan gjøre for å ta vare på oss selv.

Stiftelsen Tryggere har hatt flere veiledningsoppdrag for fagpersoner der vi har fokusert på hva det kan gjøre med oss som hjelpere å jobbe med mennesker som har vært utsatt for eller utøvd vold, hvilke faresignaler vi må være obs på og hva vi kan gjøre for å ta vare på oss selv.

Målgruppe er deg som jobber med mennesker som har vært utsatt for eller utøvd vold eller overgrep, eller som opplever andre vanskelige hendelser. Du kan for eksempel være ansatte i barnevernet, familievernet, krisesentre osv. Kurset kan imidlertid også passe for deg som har en annen rolle innenfor helse- og sosialfeltet og som opplever at arbeidet kan være vanskelig og stressende.

Innhold på kurset om å ta vare på seg selv

  • Hvordan arbeid med mennesker kan påvirke oss
  • Hva sekundærtraumatisering, vikarierende traumatisering, medfølelsestrøtthet og stress er
  • Mistillit til arbeidsplassen og høy turnover – hva gjør det med oss?
  • Verktøy for å ta vare på seg selv, og til å romme og håndtere vanskelige følelsesmessige situasjoner

Tid: Kurset går over 4-6 timer.

Arbeidsform: Foredrag. Egenarbeid med oppgaver. Diskusjoner og refleksjoner i plenum. Stor grad av egenaktivitet. 

Tid neste kurs

På grunn av Korona-pandemien har vi inntil videre utsatt våre åpne kurs. Når det igjen vil være mulig å arrangere kurs uten fare for smitte, vil vi legge ut kursdatoer på denne siden og sende informasjon i vårt nyhetsbrev. Dersom det er av interesse kan vi holde kurset på bestilling for deg og/eller dine kollegaer, såkalte lukkede kurs.

Åpne kurs

Åpne kurs er, som navnet sier, åpne for alle som ønsker å melde seg på. Kursene annonseres med dato og tidspunkt på våre hjemmesider og på sosiale medier. I tillegg sender vi ut informasjon via våre nyhetsbrev. Påmeldingslenke til nyhetsbrevene finner du nederst på siden. 

Lukkede kurs

Vi kan også holde skreddersydde kurs på bestilling over hele landet. Dersom dette er av interesse for deg blir vi sammen enige om tema, innhold, tid, sted, antall deltakere og pris. 

Kontakt oss

Vi ser frem til å høre fra deg dersom dette er av interesse eller du ønsker mer informasjon:

Tlf. 23 23 05 10
Mail: post@tryggere.no