Å ta vare på seg selv - sekundærtraumatisering - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Å ta vare på seg selv: sekundærtraumatisering, medfølelsestrøtthet og stress

Jobber du med barn, unge eller voksne som har vært utsatt for eller utøvd vold eller overgrep eller som har opplevd andre vanskelige hendelser? Arbeidet innenfor helse- og sosialfeltet kan være vanskelig, utfordrende og tidvis utmattende. Arbeidsvilkårene kan være preget av høyt press og høy turnover. Dette stiller store krav til arbeidsplassen samt til ansattes faglige og personlige utvikling.

Kurset “Å ta vare på seg selv” handler om hvordan vi som hjelpere kan bli påvirket av jobben vår, hva det kan gjøre med oss å jobbe med mennesker med vanskelige opplevelser, hvilke faresignaler vi må være obs på og hva vi kan gjøre for å ta vare på oss selv.

Stiftelsen Tryggere har hatt flere veiledningsoppdrag for fagpersoner der vi har fokusert på hva det kan gjøre med oss som hjelpere å jobbe med mennesker som har vært utsatt for eller utøvd vold, hvilke faresignaler vi må være obs på og hva vi kan gjøre for å ta vare på oss selv.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er fagpersoner som jobber med mennesker som har vært utsatt for eller utøvd vold eller overgrep, eller som opplever andre vanskelige hendelser. Målgruppen kan for eksempel være ansatte i barnevernet, familievernet, krisesentre osv. Kurset er også rettet mot andre ansatte innenfor helse- og sosialfeltet som opplever at arbeidet kan være vanskelig og stressende.

Innhold på kurset

  • Hvordan arbeid med mennesker kan påvirke oss
  • Hva sekundærtraumatisering, vikarierende traumatisering, medfølelsestrøtthet og stress er
  • Mistillit til arbeidsplassen og høy turnover – hva gjør det med oss?
  • Verktøy for å ta vare på seg selv, til å romme og håndtere vanskelige følelsesmessige situasjoner

Målsetting og forventet utbytte av kurset

  • Økt kunnskap om hva sekundærtraumatisering, vikarierende traumatisering, mefølelsestrøtthet og stress er
  • Økt kunnskap om mulige konsekvenser og faresignaler av dette
  • Økt kjennskap til nyttige verktøy for å ta vare på seg selv

Praktisk info

Dette kurset ble arrangert 7. mai 2019. Neste kurs vil arrangeres sannsynligvis i løpet av våren 2020. Vi kan holde kurset som et lukket kurs for ansatte på din arbeidsplass. Ta kontakt på telefon 23 23 05 10 dersom dette er av interesse.

Kursholdere

Hilde Bryhn har i en årrekke arbeidet innenfor barnevernfeltet. Hun har lang og bred erfaring i arbeid innenfor voldsfeltet, i tillegg til erfaring som veileder i forhold til ungdom og kulturkonflikter. Hildes arbeidsfelt har de seneste årene i hovedsak vært innenfor voldsfeltet, både med utsatte og utøvere. Hilde holder foredrag med tema forebygging av vold og overgrep for ungdom og har samtaler med utøvere for Stiftelsen Tryggere.

Bjørn Løvland er seniorrådgiver og terapeut i Stiftelsen Tryggere. Han har hatt samtaler med over 600 personer som har utøvet vold og/eller overgrep og over 100 som har vært utsatt for vold. Bjørn blir ofte benyttet som foredragsholder om vold og overgrep av både offentlige og private etater.