Handlingsplan mot vold og overgrep - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Handlingsplan mot vold og overgrep

Stiftelsen Tryggere har kunnskap om forebygging av vold og overgrep. Kommuner og organisasjoner har dratt nytte av kompetansen på særlig to måter:

 • Utarbeidelse av handlingsplan mot vold og overgrep
 • Planlegging og gjennomføring av konkrete forebyggende tiltak

På denne siden vil vi informere om arbeidet med handlingsplaner.

handlingsplan mot vold

Vi bistår kommuner og organisasjoner med handlingsplaner mot vold og overgrep. I tillegg bistår vi med konkrete forebyggende tiltak.

Handlingsplan mot vold – tiltak på flere plan

For å forebygge vold og overgrep i en kommune eller organisasjon mener vi det er nødvendig med tiltak på flere plan:

 • Generell kunnskap til alle innbyggerne i kommunen eller medlemmer i organisasjonen. Dette kan for eksempel være informasjon om hva vold, seksuell trakassering og overgrep er, om melde- og varslingsplikt og informasjon om hjelpeapparatet.
 • Spesifikk kunnskap hos alle som jobber i hjelpeapparatet. Dette dreiser seg om målrettet kompetanseheving hos de som jobber med mennesker eller som har et særskilt ansvar.
 • Retningslinjer og prosedyrer. Hvem som skal gjøre hva dersom det er mistanke om vold eller overgrep.
 • Hjelpetilbud til de som enten har vært utsatt for vold eller overgrep eller som har utøvd dette.

De handlingsplanene som har vist seg mest effektive er de som inneholder punktene nevnt over og som blir gjennomført over tid.

Handlingsplaner – gode eksempler

Her er to eksempler på handlingsplaner vi mener er gode.

Sortland kommune har i mange år jobbet med å forebygge særlig seksuelle overgrep. Her er informasjon om prosjektet og om undervisningstiltaket Æ E MÆ. Sortland kommune har fått mye anerkjennelse for det forebyggende arbeidet de gjennomfører.
Det vi synes er særlig bra med det Sortland kommune har fått til, er følgende:

 • Det forebyggende arbeidet er forankret i kommunens ledelse
 • Tiltakene har foregått over mange år og er blitt en del av det ordinære tilbudet i kommunen
 • Innbyggerne i kommunen har mottatt budskapet (alderstilpasset) mange ganger fra de var små til de gikk ut av videregående skole

Kommunene i Mosseregionen har gått sammen om å utarbeide og gjennomføre interkommunale tiltak. På siden Uten vold finner du mer informasjon om det flotte arbeidet.
Det vi synes er særlig bra med handlingsplanen i Mosseregionen, er følgende:

 • Handlingsplanen er forankret i kommunenes ledelse
 • Arbeidet med handlingsplanen er i stor grad utført av det lokale krisesenteret (krisesentrene har meget god kompetanse på vold i nære relasjoner) i samarbeid med relevante lokale etater
 • Det er utarbeidet konkrete verktøy både for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner

I tillegg finnes det en rekke planer som er gjort i andre kommuner og organisasjoner.

Vi gjennomfører forebyggende tiltak på ulike nivåer:

Vurderer du å utarbeide handlingsplan eller forebyggende tiltak mot vold eller overgrep i din kommune eller organisasjon? Kontakt oss på epost post@tryggere.no eller telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan bistå.