Samtykke

Hvor går grensene?

Samtykke er et viktig tema. Mange av de som har begått overgrep, sier i etterkant at «den andre var jo med på det som skjedde», «hun/han sa jo ikke nei» osv. Når det går opp for de at det var et overgrep, sier nesten alle «jeg skulle ha spurt», dvs. de skulle ha forvisset seg om at den andre også ønsket det samme. Mangel på enighet er det som kjennetegner seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Samtykke er også et tema som er vanskelig for mange.

Hvordan skal man gå frem for å forvisse seg om den andre er med på det man selv vil?

Skal man spørre? 

Må man skrive kontrakt?

Hva hvis man har sagt ja tidligere, men så ombestemmer seg – foreligger samtykke da?

Årlig holder vi foredrag for mange tusen barn og ungdom der vi blant annet kommer inn på hva samtykke er. Foredragene holder vi på skoler, i frivillige organisasjoner og ungdomsklubber over hele landet.

Temaer

Som en del av våre forebyggende tiltak holder vi ofte foredrag om samtykke. Et tema vi alltid kommer inn på er respekt for grenser. Temaet omhandler vi gjennom: 

  • å forteller historier der det å gå over en annens grense er et tema
  • å gi ungdommene eller de vi holder foredrag for småoppgaver og dilemmaer de skal løse enten i smågrupper eller individuelt
  • å vise filmer som omhandler temaet

Vi har mange ulike dilemmaer og spørsmål som vi kan ta inn i foredragene våre for å heve bevisstheten og kunnskapen om samtykke og respekt for grenser.

Og erfaringene våre er at ungdommene, og eventuelt andre vi holder foredragene for, husker spørsmålene og oppgavene i lang tid etter at vi holdt foredragene. Budskapet setter seg.

Forebyggende effekt

Gjennom vårt tilbud om sinnemestring har vi samtaler med personer som har gått over en annens grense. I mange tilfeller har dette handlet om seksuelle overgrep. Vi hører ofte av de som har gått over en grense at de ikke visste at det var en grense de gikk over. De tok for gitt at den andre var med på det de selv ville. 

Grunnen til at vi holder foredrag om samtykke og grenser er for å heve samtykkekompetansen. Vi ønsker ikke at noen hverken skal gå over en annens grense og at ingen skal oppleve at en annen går over ens grenser. Økt bevissthet om samtykke og grenser har en forebyggende effekt mot seksuell trakassering, seksuelle overgrep og vold. 

Tid og form

Varigheten på foredragene er rundt 1 time.

Temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, summeoppgaver, dilemmaer og spørsmål/svar i plenum. Og ofte inngår et foredrag om samtykke som en del av foredrag om seksuell trakassering og overgrep.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss enten på telefon eller epost.