Skolepakken - Forebyggende verktøy for skoler og organisasjoner
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Skolepakken

Stiftelsen Tryggere har satt sammen en pakke av tiltak – skolepakken – for å forebygge seksuell trakassering og overgrep, vold og ulovlig bildedeling.

Målgruppen for skolepakken er ansatte i ungdomsskoler og videregående skoler. I tillegg kan skolepakken benyttes av personer i tillitsverv i frivillige organisasjoner og alle andre som på en eller annen måte jobber med barn og unge og som ønsker å lære mer om hva de kan gjøre for å avdekke og forebygge vold og overgrep mot barn og unge. 

Målsettingen med skolepakken er at skolen (organisasjonen eller tilsvarende) skal få kunnskap og tilgang til verktøy slik at de selv kan avdekke og forebygge.

Tiltakene i skolepakken er tre-delt: opplæring, tilgang til forebyggende verktøy samt oppfølging og veiledning. 

Skolepakken inneholder:

  • Kursing: Et en-dags kurs for ansatte i skolen, på fritidsklubber eller i frivillige organisasjoner. På kurset vil vi gjennomgå følgende temaer: hva er vold, seksuell trakassering, overgrep og ulovlig bildedeling, mulige konsekvenser være av å utøve eller utsettes, hvordan avdekke om noen utsettes, nyttige verktøy i samtaler med en som har vært utsatt eller utøvd. I tillegg vil vi gå gjennom de konkrete verktøyene skolen får tilgang til. Kurset holdes med jevne mellomrom i Oslo. Dersom det er ønskelig kan vi holde kurset på den enkelte skole eller organisasjon. 
  • Forebyggende verktøy: Tilgang til de forebyggende verktøyene: powerpoint-presentasjoner, oppgaver og informasjonsskriv som skolene slik at skolen eller organisasjonen kan benytte dette i undervisning og forebygging overfor sine elever/ungdommer. Verktøyene blir oppdatert når nye informasjon, forskning etc. foreligger, og skolen/organisasjonen vil hele tiden ha tilgang til den nyeste versjonen. 
  • Oppfølging og veiledning: Dette skjer ved at skolen eller organisasjonen får en kontaktperson i Stiftelsen Tryggere som de kan henvende seg til for å drøfte spørsmål, temaer eller dilemmaer knyttet til seksuell trakassering, ulovlig bildedeling, vold etc. Hensikten med oppfølgingen og veiledningen er at den enkelte skal få hjelp og støtte i gjennomføring av forebyggende tiltak. 

Er skolepakken av interesse?

Kontakt oss dersom dere ønsker mer informasjon om skolepakken, når kurs holdes, priser etc.
Vårt telefonnummer er 23 23 05 10.
Vår epost er post@tryggere.no.

Opplæringen og bistanden fra Stiftelsen Tryggere har gjort at vi har fått verktøy til å forebygge og avdekke vold, trakassering og overgrep blant barn og unge.