Seksuell trakassering - Forebygging og foredrag - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Seksuell trakassering – forebygging

#metoo har virkelig satt seksuell trakassering på dagsorden, og svært mange unge og voksne er opptatt av dette.

seksuell trakassering

Seksuell trakassering ?

Men hva er seksuelle overgrep og trakassering? Mange har en snever forståelse av hva seksuelle krenkelser og trakassering innebærer og hvor grensene går for hva som er greit og ikke-greit. Før vi går inn på de ulike temaene i våre foredrag og forebyggende tiltak, vil vi først gi en definisjon av hva seksuell trakassering er og kort om hvordan Stiftelsen Tryggere kan bidra til å forebygge dette.

Hva er seksuell trakassering?

Likestillings- og diskrimineringsloven § 13 har følgende definisjon: «Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Hvordan kan Stiftelsen Tryggere bidra til forebygging?

Vi forebygger trakassering og overgrep på en rekke ulike måter. Vi holder foredrag for ungdom. Vi gjennomfører kurs for lærere, fagpersoner og ledere om hvordan de kan drive forebyggende arbeid selv. Og vi bistår kommuner og organisasjoner med forebyggende tiltak.

Temaer i foredrag om seksuell trakassering og seksuelle overgrep

Vi belyser temaene på ulike måter:

  • Vi begynner ofte med en summeoppgave, f.eks. «Hva forbinder du med seksuelle krenkelser?» I gjennomgangen etter summeoppgaven fremkommer det at mange har vært inne på at dette er uønskede seksuelle hendelser, andre er inne på at det er noe seksuelt som skjer uten samtykke. Vår erfaring er at mange har god kunnskap og sunne holdninger om trakassering, mens andre har liten kunnskap og/eller holdninger som vi blir bekymret av. 
  • Vi kan også gi ungdommene dilemmaer de må ta stilling til. Eksempler på slike dilemmaer er hvorvidt det som vises på bilder kan defineres som trakassering. Mange rekker opp en hånd umiddelbart, men så tenker de seg litt om og blir usikre. Er annet spørsmål vi kan stille er «Hva skal til for at dette ikke er en seksuell krenkelse?»
foredrag seksuell trakassering

Er dette trakassering?

  • Vi gjennomgår hva som står i Likestillings- og diskrimineringsloven §13 som er beskrevet over: «Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»
  • I forlengelsen av dette kommer vi inn på hva seksuelle overgrep er. Også her belyser vi temaet gjennom konkrete eksempler, dilemmaer og definisjoner på seksuelle overgrep er. I tillegg går vi nøye gjennom voldtektsparagrafen: Hvordan definerer loven voldtekt? Vår erfaring er at mange, både voksne og unge, er usikker på hva som defineres som voldtekt.
  • Samtykke. Vi er tydelige på at ansvaret for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt ligger hos den personen som begår dette. Imidlertid er det vår erfaring at mange har et lite bevisst forhold til hva samtykke innebærer. Derfor bruker vi en god del tid på dette temaet: gjennom oppgaver og visning av film.
  • Sist men ikke minst kommer vi inn på hva man kan gjøre dersom man utsettes for noe av dette, hvem man kan henvende seg til og hvem som kan hjelpe. 

Som med alle foredrag vi holder er temaene tilpasset aldersgruppen på deltakerne. 

Forebyggende effekt

Grunnen til at vi holder foredrag om seksuelle uønskede handlinger er at vi ønsker at flere skal bli mer bevisst på hva dette kan innebære. Vi opplever så ofte at unge som eldre, på skolene, i idrettshallen, på gaten, på puben, på arbeidsplassen, utsettes for seksuell trakassering. Og vi opplever ofte at både den som utsetter og den som utsettes ikke vet at det er trakassering det handler om. De definerer det som noe mindre alvorlig. Imidlertid kan konsekvensene være store både for den som utsettes og for den som utøver. Vi mener derfor at økt bevissthet om hva seksuelle krenkende handlinger innebærer i seg selv vil ha en forebyggende effekt. Og vi ønsker ikke at noen hverken skal begå eller utsettes for trakassering eller seksuelle overgrep.  

Her finner du mer informasjon om våre forebyggende foredrag for ungdom og voksne.

Ønsker du mer informasjon om våre foredrag?

Årlig holder vi foredrag for rundt 10.000 ungdommer og foreldre/foresatte om blant annet samtykke, seksuelle krenkelser og overgrep.
Ønsker du mer informasjon om våre foredrag?
Ønsker du å få vite om vi kan holde foredrag på din skole, idrettslag eller ungdomsklubb? 

Ring oss på telefon 23 23 05 10 eller send oss en epost på post@tryggere.no.