Seksuell trakassering - Forebygging og foredrag - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Seksuell trakassering – forebygging

#metoo har virkelig satt seksuell trakassering på dagsorden, og svært mange unge og voksne er opptatt av dette.

Men hva er seksuelle overgrep og trakassering? Mange har en snever forståelse av hva seksuelle krenkelser og trakassering innebærer og hvor grensene går for hva som er greit og ikke-greit. Før vi går inn på de ulike temaene i våre foredrag og forebyggende tiltak, vil vi først gi en definisjon av hva seksuell trakassering er og kort om hvordan Stiftelsen Tryggere kan bidra til å forebygge dette.

Hva er seksuell trakassering?

Likestillings- og diskrimineringsloven § 13 har følgende definisjon: «Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Hvordan kan Stiftelsen Tryggere bidra til forebygging?

Vi forebygger trakassering og overgrep på en rekke ulike måter. Vi holder foredrag for ungdom. Vi gjennomfører kurs for lærere, fagpersoner og ledere om hvordan de kan drive forebyggende arbeid selv. Og vi bistår kommuner og organisasjoner med forebyggende tiltak.

seksuell trakassering

Er dette seksuell trakassering ?

Hvorfor er det viktig å forebygge seksuell trakassering?

Seksuell trakassering, uansett om det er på skolen, i idrettslaget, i foreningen eller på arbeidsplassen, kan få store konsekvenser. Konsekvensene kan gå utover både for den som utsettes for trakasseringen, for den som utøver, for skolen, idrettslaget, foreningen eller på arbeidsplassen. Forskning viser at seksuell trakassering kan gå gi mentale og fysiske helseplager, ulike former for stress, nedsatt trivsel og engasjement.

Stiftelsen Tryggere gjennomfører årlig en rekke forebyggende tiltak. Dette gjør vi på skoler, på arbeidsplasser, i idrettslag og foreninger.

Temaer i foredrag om seksuell trakassering og seksuelle overgrep

Vi belyser temaene på ulike måter:

 • Vi begynner ofte med en summeoppgave, f.eks. «Hva forbinder du med seksuelle krenkelser?» I gjennomgangen etter summeoppgaven fremkommer det at mange har vært inne på at dette er uønskede seksuelle hendelser, andre er inne på at det er noe seksuelt som skjer uten samtykke. Vår erfaring er at mange har god kunnskap og sunne holdninger om trakassering, mens andre har liten kunnskap og/eller holdninger som vi blir bekymret av. 
 • Vi kan også gi ungdommene dilemmaer de må ta stilling til. Eksempler på slike dilemmaer er hvorvidt det som vises på bilder kan defineres som trakassering. Mange rekker opp en hånd umiddelbart, men så tenker de seg litt om og blir usikre. Er annet spørsmål vi kan stille er «Hva skal til for at dette ikke er en seksuell krenkelse?»
foredrag seksuell trakassering

Er dette trakassering?

 • Vi gjennomgår hva som står i Likestillings- og diskrimineringsloven §13 som er beskrevet over: «Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»
 • I forlengelsen av dette kommer vi inn på hva seksuelle overgrep er. Også her belyser vi temaet gjennom konkrete eksempler, dilemmaer og definisjoner på seksuelle overgrep er. I tillegg går vi nøye gjennom voldtektsparagrafen: Hvordan definerer loven voldtekt? Vår erfaring er at mange, både voksne og unge, er usikker på hva som defineres som voldtekt.
 • Samtykke. Vi er tydelige på at ansvaret for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt ligger hos den personen som begår dette. Imidlertid er det vår erfaring at mange har et lite bevisst forhold til hva samtykke innebærer. Derfor bruker vi en god del tid på dette temaet: gjennom oppgaver og visning av film.
 • Sist men ikke minst kommer vi inn på hva man kan gjøre dersom man utsettes for noe av dette, hvem man kan henvende seg til og hvem som kan hjelpe. 

Som med alle foredrag vi holder er temaene tilpasset aldersgruppen på deltakerne. 

Forebyggende effekt

Grunnen til at vi holder foredrag om seksuelle uønskede handlinger er at vi ønsker at flere skal bli mer bevisst på hva dette kan innebære. Vi opplever så ofte at unge som eldre, på skolene, i idrettshallen, på gaten, på puben, på arbeidsplassen, utsettes for seksuell trakassering. Og vi opplever ofte at både den som utsetter og den som utsettes ikke vet at det er trakassering det handler om. De definerer det som noe mindre alvorlig. Imidlertid kan konsekvensene være store både for den som utsettes og for den som utøver. Vi mener derfor at økt bevissthet om hva seksuelle krenkende handlinger innebærer i seg selv vil ha en forebyggende effekt. Og vi ønsker ikke at noen hverken skal begå eller utsettes for trakassering eller seksuelle overgrep.  

Her finner du mer informasjon om våre forebyggende foredrag for ungdom og voksne.

 

Hva er seksuelle overgrep?

Begrepet seksuelle overgrep brukes som en samlebetegnelse for flere typer straffbare handlinger:

 • Seksuell krenkende atferd er å oppføre seg seksuelt uanstendig. Dette kan gjøres på tre måter: Det kan skje på offentlig sted inkl. sosiale medier og på nettet. Det kan skje overfor noen som ikke vil. Eller det kan skje overfor noen som er under 16 år.
 • Seksuell krenkende handling som kan være uten samtykke å ta på en annens pupper eller kjønnsorgan. Det er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år uansett om han eller hun vil det eller ikke.
 • Voldtekt. Men før vi går inn på hva en voldtekt er, vil vi definere begrepet seksuell omgang (det er dette begrepet som brukes i voldtektsparagrafen). Seksuell omgang kan være samleie, å stikke en gjenstand inn i en annens tiss eller rumpe eller å føre penis inn i noens munn. Det kan også være å fingre, slikke eller runke noen. Det er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år uansett om han eller hun vil det eller ikke.

Voldtekt er:

 • å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold
 • å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst
 • å true eller bruke vold for å få noen til å ha seksuell omgang med andre eller med seg selv, f.eks. å true noen til å onanere på webcam

Dersom du ønsker mer informasjon, inneholder Politiets side om seksuelle overgrep mye nyttig informasjon.

Ønsker du mer informasjon om våre foredrag?

I 2018 og 2019 holdt vi foredrag for rundt 10.000 ungdommer og foreldre/foresatte årlig. Temaene for foredragene var blant annet samtykke, seksuelle krenkelser og overgrep.
Ønsker du mer informasjon om våre foredrag?
Ønsker du å få vite om vi kan holde foredrag på din skole, idrettslag eller ungdomsklubb? 

Ring oss på telefon 23 23 05 10 eller send oss en epost på post@tryggere.no.