Samtykke - Forebygging av overgrep - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Samtykke

Samtykke er et viktig tema. Mange av de som har begått overgrep, sier i etterkant at «den andre var jo med på det som skjedde», «hun/han sa jo ikke nei» osv. Når det går opp for de at det var et overgrep, sier nesten alle «jeg skulle ha spurt», dvs. de skulle ha forvisset seg om at den andre også ønsket det samme. Mangel på enighet er det som kjennetegner seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Samtykke er også et tema som er vanskelig for mange.
Hvordan skal man gå frem for å forvisse seg om den andre er med på det man selv vil? Skal man spørre? Må man skrive kontrakt?
Hva hvis man har sagt ja tidligere, men så ombestemmer seg – foreligger det da?

Innhold i foredrag om samtykke

Som en del av våre forebyggende tiltak holder vi ofte foredrag om grenser, respekt, seksuell trakassering, seksuelle overgrep og vold. Et tema vi alltid kommer inn på er respekt for grenser. Temaet omhandler vi gjennom: 

  • å forteller historier der det å gå over en annens grense er et tema
  • å gi ungdommene eller de vi holder foredrag for småoppgaver og dilemmaer de skal løse enten i smågrupper eller individuelt
  • å vise filmer som omhandler temaet

Vi har mange ulike dilemmaer og spørsmål som vi kan ta inn i foredragene våre for å heve bevisstheten og kunnskapen om respekt for grenser.

foredrag samtykke

Hva er samtykke?

Og erfaringene våre er at ungdommene, og eventuelt andre vi holder foredragene for, husker spørsmålene og oppgavene i lang tid etter at vi holdt foredragene. Budskapet vårt setter seg. 

Forebyggende effekt mot seksuell trakassering og overgrep

Gjennom vårt tilbud om sinnemestring har vi samtaler med personer som har gått over en annens grense. I mange tilfeller har dette handlet om seksuelle overgrep. Vi hører ofte av de som har gått over en grense at de ikke visste at det var en grense de gikk over. De tok for gitt at den andre var med på det de selv ville. Grunnen til at vi holder foredrag om samtykke og grenser er for å heve samtykkekompetansen. Vi ønsker ikke at noen hverken skal gå over en annens grense og at ingen skal oppleve at en annen går over ens grenser. Vi mener at økt bevissthet om samtykke og grenser har en forebyggende effekt mot seksuell trakassering, seksuelle overgrep og vold. 

Ønsker du mer informasjon om våre tiltak?

Årlig holder vi foredrag og forebyggende tiltak for rundt 10.000 ungdommer og foreldre/foresatte i hele landet. Og svært ofte blir vi invitert tilbake påfølgende år for å holde samme type foredrag for nye kull.  

Ønsker du mer informasjon om våre foredrag og forebyggende tiltak generelt?
Ønsker du å få vite om vi kan holde foredrag på din skole, idrettslag eller ungdomsklubb? 

Ring oss på telefon 23 23 05 10 eller send oss en epost på post@tryggere.no.