Foredrag om vold - Grunnleggende om vold - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Foredrag om vold

Hva forbinder du med vold?
Dette er ofte det første spørsmålet vi ber barn, unge og voksne snakke sammen om i våre foredrag om vold. Mange, både unge og voksne, har en snever forståelse av hva vold innebærer. Når vi spør «Hva forbinder du med vold?», får vi ofte til svar «knyttneveslag», «slåssing», «krig». Men jo lengre tid personer får diskutert sammen, jo videre blir ofte voldsforståelsen. 

Temaer i våre foredrag

Årlig holder vi foredrag for mange tusen barn, unge og voksne der vi blant annet kommer inn på hva vold er. Foredragene holder vi på skoler, i frivillige organisasjoner og ungdomsklubber over hele landet.

Vi begynner alltid med å la personer summe sammen om hva de forbinder med vold.

foredrag vold

Foredrag om vold. Er dette vold?

Deretter kan vi gjennomgå ulike definisjoner. En definisjon vi ofte benytter, er Isdals definisjon: «Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil» (Meningen med volden, Per Isdal).

En annen måte å definere vold på, er å se på hvilke handlinger som kan være vold:

  • Fysisk vold, som slag, spark, kvelertak, lugging, kloring, biting, risting …
  • Psykisk vold, som trusler, utskjelling, manipulering, krenkelser, den vonde tausheten, kontrollering, isolering ….
  • Materiell vold, som å kaste eller ødelegge gjenstander
  • Seksuell vold, som voldtekt eller voldtektsforsøk, manipulering, seksuelle krenkelser …
  • Digital vold, som kan være trusler, krenkelser, utskjelling etc. via digitale medier, men også deling av bilder uten samtykke
  • Latent vold handler som vold som skjer i kraft av sin mulighet og den styrer andre mennesker ved at de blir vare på stemninger, stemmebruk, hvordan noen åpner en dør, går på osv. 

Vi kan også belyse temaet vold gjennom å gi dilemmaer vi ønsker deltakerne skal diskutere i små grupper. 

Her kan du lese mer om vold.

Voldsforebyggende effekt

Grunnen til at vi holder foredrag om vold er at vi ønsker at flere skal bli mer bevisst om hva som kan være vold. Forskning har vist at den type vold som mange ikke ser på som særlig alvorlig, f.eks. utestengning og isolasjon, ofte har vel så store langsiktige negative konsekvenser som grov fysisk vold. Det å være bevisst hva vold innebærer vil i seg selv ha en voldsforebyggende effekt. 

Her finner du mer informasjon om våre forebyggende foredrag for ungdom og voksne.

Ønsker du mer informasjon om våre foredrag om vold?

Årlig holder vi foredrag for rundt 10.000 ungdommer og foreldre/foresatte om blant annet vold. 

Ønsker du mer informasjon om våre foredrag om vold?
Ønsker du å få vite om vi kan holde foredrag på din skole, idrettslag eller ungdomsklubb? 

Ring oss på telefon 23 23 05 10 eller send oss en epost på post@tryggere.no.