Seksuell trakassering - Samtykke - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Seksuell trakassering – foredrag

Årlig holder Stiftelsen Tryggere foredrag og forebyggende tiltak for barn, ungdom og voksne. #metoo har virkelig satt seksuell trakassering på dagsorden, og svært mange unge og voksne er opptatt av dette. Men hva er seksuelle overgrep og trakassering? Mange har en snever forståelse av hva seksuelle krenkelser og trakassering innebærer og hvor grensene går for hva som er greit og ikke-greit.

Temaer i foredrag om seksuell trakassering og overgrep

Vi belyser temaene på ulike måter:

  • Vi begynner ofte med en summeoppgave, f.eks. «Hva forbinder du med seksuelle krenkelser?» I gjennomgangen etter summeoppgaven fremkommer det at mange har vært inne på at dette er uønskede seksuelle hendelser, andre er inne på at det er noe seksuelt som skjer uten samtykke. 
  • Vi kan også gi ungdommene dilemmaer de må ta stilling til. Eksempler på slike dilemmaer er hvorvidt det som vises på bilder kan defineres som trakassering. Mange rekker opp en hånd umiddelbart, men så tenker de seg litt om og blir usikre. Er annet spørsmål vi kan stille er «Hva skal til for at dette ikke er en seksuell krenkelse?»

foredrag seksuell trakassering

Er dette seksuell trakassering?

  • Vi kan gjennomgå definisjon på seksuell trakassering. Til dette benytter vi ofte definisjonen som står i Likestillings- og diskrimineringsloven §13: «Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»
  • I forlengelsen av dette kommer vi inn på hva seksuelle overgrep er. Også her belyser vi temaet gjennom konkrete eksempler, dilemmaer og gir en definisjon på seksuelle overgrep.
  • Sist men ikke minst kommer vi inn på hva man kan gjøre dersom man utsettes for noe av dette, hvem man kan henvende seg til og hvem som kan hjelpe. 

Som med alle foredrag vi holder er temaene tilpasset aldersgruppen på deltakerne. 

Forebyggende effekt

Grunnen til at vi holder foredrag om seksuelle uønskede handlinger er at vi ønsker at flere skal bli mer bevisst på hva dette kan innebære. Vi opplever så ofte at unge som eldre, på skolene, i idrettshallen, på gaten, på puben, på arbeidsplassen, utsettes for seksuell trakassering. Og vi opplever ofte at både den som utsetter og den som utsettes ikke vet at det er trakassering det handler om. De definerer det som noe mindre alvorlig. Imidlertid kan konsekvensene være store både for den som utsettes og for den som utøver. Vi mener derfor at økt bevissthet om hva seksuelle krenkende handlinger innebærer i seg selv vil ha en forebyggende effekt. Og vi ønsker ikke at noen hverken skal begå eller utsettes for trakassering eller seksuelle overgrep.  

Her finner du mer informasjon om våre forebyggende foredrag for ungdom og voksne.

Ønsker du mer informasjon om våre foredrag om seksuell trakassering?

Årlig holder vi foredrag for rundt 10.000 ungdommer og foreldre/foresatte om blant annet samtykke, seksuell trakassering og overgrep.
Ønsker du mer informasjon om våre foredrag?
Ønsker du å få vite om vi kan holde foredrag på din skole, idrettslag eller ungdomsklubb? 

Ring oss på telefon 23 23 05 10 eller send oss en epost på post@tryggere.no.