Foredrag for foresatte om trakassering og nettvett blant ungdom
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Foredrag for foresatte

Stiftelsen Tryggere har i mange år holdt foredrag og forebyggende tiltak rettet mot ungdom. De siste årene har vi stadig oftere fått forespørsler fra foreldre og foresatte om vi kan gi informasjon til dem om kjærestevold, bildedeling og nettvett, krenkelser og overgrep – alt det man som foreldre ikke ønsker barna sine skal oppleve. Spørsmål som «Hva skal jeg som forelder gjøre dersom jeg har mistanke om at barnet mitt opplever noe som er ugreit?» Det har ført til at vi stadig oftere holder foredrag for foreldre og foresatte. Foredragene har primært blitt holdt på ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet.  

Temaer vi omhandler i våre foredrag for foresatte:

  • Omfang av vold og overgrep blant ungdom
  • Omfang av bildedeling
  • Hva vold og seksuell trakassering/overgrep er
  • Hva loven sier om deling av private bilder og film
  • Mulige konsekvenser av å utøve eller utsettes for vold og overgrep
  • Mulige faresignaler for om et barn eller ungdom utsettes for noe av det nevnt over eller er i et mulig voldelig forhold
  • Konkrete verktøy og tips til foreldre og foresatte om hvordan de kan snakke med sine barn om temaene, særlig dersom foreldrene her bekymret
  • Hjelpetilbud for hhv. utøver og utsatt

Generell informasjon om foredragene for foresatte

Varigheten på foredragene er rundt 2 – 3 timer, og temaene blir omhandlet gjennom forelesning, film, summeoppgaver og spørsmål/svar i plenum. 

Temaene bygger på forskningsbasert kunnskap om vold og risikofaktorer, hva som fungerer i forebyggende tiltak samt hva som viser seg å ha virket i tidligere tiltak vi har gjennomført.

Ønsker du mer informasjon eller ønsker at vi skal holde foredragene for foreldre og foresatte? Ta i så fall kontakt med oss på telefon 23 23 05 10 eller på mail post@tryggere.no.

Svært nyttig å få informasjon om hva loven sier om bildedeling, trakassering og overgrep.

Tusen takk for gode konkrete tips om hvordan snakke om temaene med barn.

Som forelder føler jeg at jeg vet for lite – særlig om bildedeling og det som foregår på digitale medier. Foredraget ga meg mye nyttig og god informasjon, og jeg føler meg tryggere på hvordan jeg kan ta dette opp med barna mine. 

Jeg satte særlig stor pris på å få vite mer om konsekvenser av å utsettes og hva jeg konkret skal gjøre dersom jeg har mistanke om at enten mine eller andres barn utsettes for noe ubehagelig på nettet.