For kommuner og organisasjoner - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Handlingsplan - for kommuner og organisasjoner

Handlingsplan mot vold, seksuell trakassering og overgrep i kommuner og organisasjoner

Stiftelsen Tryggere har mye erfaring og kunnskap med forebygging av vold, seksuell trakassering og overgrep. Vi har gitt råd og bidratt i arbeidet med å etablere og gjennomføre handlingsplaner for kommunene eller organisasjonene. Målsettingen med handlingsplanene har vært å forebygge vold og overgrep.

For å forebygge vold og overgrep i f.eks. en kommune eller organisasjon mener vi det er nødvendig med tiltak på flere plan.:
– Generell kunnskap til alle innbyggerne i kommunen eller medlemmer i organisasjonen. Dette kan for eksempel være informasjon om hva vold, seksuell trakassering og overgrep er, om melde- og varslingsplikt og informasjon om hjelpeapparatet.
– Spesifikk kunnskap hos alle som jobber i hjelpeapparatet. Dette dreiser seg om målrettet kompetanseheving hos de som jobber med mennesker eller som har et særskilt ansvar.
– Retningslinjer og prosedyrer. Hvem som skal gjøre hva dersom det er mistanke om vold eller overgrep.
– Hjelpetilbud til de som enten har vært utsatt for vold eller overgrep eller som har utøvd dette.

De handlingsplanene som har vist seg mest effektive er de som inneholder punktene nevnt over og som blir gjennomført over tid.

Vurderer du å utarbeide handlingsplan eller forebyggende tiltak mot vold eller overgrep? Kontakt oss på epost post@tryggere.no eller telefon 23 23 05 10 dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan bistå.