Bryt voldsarven

Foreldreforberedelser mot vold

Bryt voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold

 • Har du barn eller venter du barn?
 • Har du selv vokst opp med sinne, utrygghet eller vold i din familie? 
 • Er du engstelig for at ditt barn eller barnet du venter kan få det slik du selv hadde det da du var liten? 
 • Ønsker du å lære deg verktøy for å ikke overføre utryggheten til ditt eget barn?

Da kan kurset Bryt voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold være noe for deg. Kurset retter seg mot foreldrepar der den ene eller begge har opplevd utrygghet i barndommen. 

Vi vet at sinne, utagering og vold ofte kan gå videre i generasjoner. Det er dette vi kaller «sosial arv». Vi vet også at det er mulig å bryte en slik arv, og det er det kurset handler om. 

Hva vil du lære på kurset?

Kurset vil omhandle følgende temaer:

 • Hva er sinne?
 • Vold – hva er vold?
 • Hva gjør det med barn å vokse opp med sinne, utrygghet eller vold?
 • Hva hjelper mot utagering og vold?
 • Familiemønstre og «sosial arv».
 • Trygge foreldreroller.
 • Barns følelser og behov.
 • Foreldrehjelp mot utagering – Hva gjør vi hvis …? Det ligger mye trygghet i å vite hva man kan gjøre dersom ting blir vanskelig.
 • God og trygg kommunikasjon.

Målsetting

Forskning viser at atferd ofte kan «gå i arv». Målsettingen med Bryt voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold er å bryte denne arven slik at du som forelder ikke skal videreføre utrygghet og usunn sinneatferd til egne barn.

Målsettingen oppnås gjennom:

 • Bevisstgjøring og kunnskapstilførsel om sammenhengen mellom egen oppvekst og de utfordringer en selv kan få som foreldre.
 • Bearbeiding av opplevelser som skapte utrygghet i egen oppvekst.
 • Reduksjon av skam og usikkerhet gjennom å dele tanker og erfaringer.
 • Tilføring av kunnskap om barns behov og derigjennom bevisstgjøring i forhold til hva trygge foreldreskap vil innebære.
 • Tilføring av konkrete verktøy om hvordan takle utfordrende situasjoner på en trygg måte.

Kurset vil dermed bidra til både å skape bedre relasjoner i din familie samt tryggere oppvekstsvilkår for dine barn.

Hvordan

Hvert tema består av innledning, oppgave, deling og refleksjon.

Innledning, kunnskapsformidling: Hver bolk starter med en innledning eller kunnskapsformidling. Målet er å rette fokus mot et spesifikt tema samt å gi deg og din partner felles kunnskap og begreper.

Oppgave: Etter innledningen skal du koble temaet til dine personlige erfaringer, tanker, følelser og holdninger. Her vil du jobbe med spørsmål og oppgaver. 

Deling: Å dele og sette ord på er en viktig bearbeidingsmetode. Særlig er det viktig på tabu-områder som egen oppvekst og egne følelser. Med deling mener vi her at du skal få rom og tid til å dele dine svar på oppgavene, og at du skal bli hørt og sett.

Refleksjon: Etter deling er det viktig med refleksjon om hva du kom frem til eller hva som ble tydeligere gjennom oppgaven. Vi gjør dette for å gi deg en mulighet til å se nye momenter eller endringsmuligheter. 

Tid og sted

Stiftelsen Tryggere mottok prosjektstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet slik at vi fikk arrangert tre kurs i løpet av høsten 2022: i Oslo, Harstad og Sarpsborg. Støtten medførte at kursene var gratis for deltakerne.

Dersom vi mottar prosjektstøtte også i 2023, vil vi arrangere nye kurs. Tid og sted vil bli publisert på denne siden så snart vi har fått svar på prosjektsøknadene.

Bryt voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold er utviklet av Isdal, Søreide og Mossefinn ved Alternativ til vold, og flere terapeuter i Stiftelsen Tryggere er sertifiserte kursholdere. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss på:

Telefon: 23 23 05 10

Epost: post@tryggere.no

dersom du har spørsmål om kurset.