Bryt voldsarven

Foreldreforberedelser mot vold

Bryt voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold

 • Har du barn eller venter du barn?
 • Har du selv vokst opp med sinne, utrygghet eller vold i din familie? 
 • Er du engstelig for at ditt barn eller barnet du venter kan få det slik du selv hadde det da du var liten? 
 • Ønsker du å lære deg verktøy for å ikke overføre utryggheten til ditt eget barn?

Da kan kurset Bryt voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold være noe for deg. Kurset retter seg mot foreldrepar der den ene eller begge har opplevd utrygghet i barndommen. 

Vi vet at sinne, utagering og vold ofte kan gå videre i generasjoner. Det er dette vi kaller «sosial arv». Vi vet også at det er mulig å bryte en slik arv, og det er det kurset handler om. 

Hva vil du lære på kurset?

Kurset vil omhandle følgende temaer:

 • Hva er sinne?
 • Vold – hva er vold?
 • Hva gjør det med barn å vokse opp med sinne, utrygghet eller vold?
 • Hva hjelper mot utagering og vold?
 • Familiemønstre og «sosial arv».
 • Trygge foreldreroller.
 • Barns følelser og behov.
 • Foreldrehjelp mot utagering – Hva gjør vi hvis …? Det ligger mye trygghet i å vite hva man kan gjøre dersom ting blir vanskelig.
 • God og trygg kommunikasjon.

Målsetting

Forskning viser at atferd ofte kan «gå i arv». Målsettingen med Bryt voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold er å bryte denne arven slik at du som forelder ikke skal videreføre utrygghet og usunn sinneatferd til egne barn.

Målsettingen oppnås gjennom:

 • Bevisstgjøring og kunnskapstilførsel om sammenhengen mellom egen oppvekst og de utfordringer en selv kan få som foreldre.
 • Bearbeiding av opplevelser som skapte utrygghet i egen oppvekst.
 • Reduksjon av skam og usikkerhet gjennom å dele tanker og erfaringer.
 • Tilføring av kunnskap om barns behov og derigjennom bevisstgjøring i forhold til hva trygge foreldreskap vil innebære.
 • Tilføring av konkrete verktøy om hvordan takle utfordrende situasjoner på en trygg måte.

Kurset vil dermed bidra til både å skape bedre relasjoner i din familie samt tryggere oppvekstsvilkår for dine barn.

Hvordan

Hvert tema består av innledning, oppgave, deling og refleksjon.

Innledning, kunnskapsformidling: Hver bolk starter med en innledning eller kunnskapsformidling. Målet er å rette fokus mot et spesifikt tema samt å gi deg og din partner felles kunnskap og begreper.

Oppgave: Etter innledningen skal du koble temaet til dine personlige erfaringer, tanker, følelser og holdninger. Her vil du jobbe med spørsmål og oppgaver. 

Deling: Å dele og sette ord på er en viktig bearbeidingsmetode. Særlig er det viktig på tabu-områder som egen oppvekst og egne følelser. Med deling mener vi her at du skal få rom og tid til å dele dine svar på oppgavene, og at du skal bli hørt og sett.

Refleksjon: Etter deling er det viktig med refleksjon om hva du kom frem til eller hva som ble tydeligere gjennom oppgaven. Vi gjør dette for å gi deg en mulighet til å se nye momenter eller endringsmuligheter. 

Tid og sted

Kurset går over 12 timer. Høsten 2022 vil vi arrangere kurset i:

Harstad: 25. – 27. oktober 2022

Sarpsborg: 7. – 8. november 2022

Kurslokalene ligger sentralt i hver by, og vil bli oppgitt når du melder deg på.

19. – 21. september 2022 arrangerte vi kurset i Oslo.

Stiftelsen Tryggere har mottatt prosjektstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til å gjennomføre kursene. Dette medfører at deltakelse er gratis, men det er begrenset antall plasser. Det er en fordel at både du og din partner deltar. Dette fordi dere da får felles kunnskap. 

Kurset Bryt voldsarven – Foreldreforberedelser mot vold er utviklet av Isdal, Søreide og Mossefinn ved Alternativ til vold, og flere terapeuter i Stiftelsen Tryggere er sertifiserte kursholdere. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss på:

Telefon: 23 23 05 10

Epost: post@tryggere.no

dersom du har spørsmål om kurset eller dersom du ønsker å melde deg på. 

Rull til toppen