Fagartikler - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vold

Hva er vold? Det finnes mange definisjoner av vold. En definisjon som ofte er brukt, er utviklet av Per Isdal ved ATV. Hans definisjon er slik: Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker,...

les mer

Sinne – en følelse

Sinne er som en følelse og den er dermed en del av vårt følelsesregister på lik linje med andre følelser som sorg, angst, glede, nervøsitet etc.  De aller fleste håndterer sitt sinne på en trygg og god måte. Imidlertid er det noen som takler sinne på en usunn måte ved...

les mer