Fagartikler - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Artikler om vold og overgrep

Her finner du flere artikler som inneholder informasjon relatert til vold og overgrep.

Vold

Hva er vold? Det finnes mange definisjoner av vold. En definisjon som ofte er brukt, er utviklet av Per Isdal ved ATV. Hans definisjon er slik: Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer...

les mer

Sinne – grunnleggende informasjon

Sinne - hva er det? Sinne er som en følelse og den er dermed en del av vårt følelsesregister på lik linje med andre følelser som sorg, angst, glede, nervøsitet etc.  De aller fleste håndterer sitt sinne på en trygg og god måte. Imidlertid er det noen som takler sinne...

les mer