Hvorfor noen trakasserer på nettet - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vi i Stiftelsen Tryggere kommer noen ganger i kontakt med personer som har trakassert eller utøvet vold mot andre via nettet. Når de i løpet av samtalene forteller om hvorfor de trakasserte, kommer det ofte frem at de gjør det for spenningens skyld, at de ikke legger så mye alvor i det de gjør og at de ikke er klarover at det kan være straffbart det de gjør.

Nå viser forskning at våre erfaringer stemmer over ens med det forskerne har funnet ut. I lenken nedenfor sier forsker Marjan Nadim fra Institutt for samfunnsforskning: «En vanlig motivasjon for denne typen ytringer og handlinger ser ut til å være et ønske om oppmerksomhet og spenningssøken.» Videre sier hun «Personer som ønsker oppmerksomhet kan få kred og status i subkulturer på internett ved å skryte på seg ting de har gjort. Foraene fungerer som et sted som gir bekreftelse og en følelse av tilhørighet, status og gruppeidentitet.»

Et annet element som vi ofte ser ved krenkelser og vold via nettet, er at selve nettet skaper en avstand mellom de som begår krenkelsene og de som utsettes for dem. Denne avstanden gjør at de som utøver krenkelsene har vanskeligere med å ta inn over seg konsekvensene for de utsatte, og at de dermed bagatelliserer handlingene. Også dette stemmer over ens med forskningen.

Vi i Stiftelsen tryggere gjennomfører en rekke tiltak for å forebygge vold, trakassering og overgrep. Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Her er en artikkel som stod på nrk.no 1. juni 2018: