Vold og overgrep mot unge i Oslo - Ung i Oslo 2018 - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ung i Oslo 2018

Ung i Oslo 2018 er en spørreundersøkelse gjennomført blant elever på 84 Oslo-skoler. Totalt deltok 25 348 elever fra 8. trinn i ungdomsskolen til Vg3 på videregående. Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp i for de aller fleste. Majoriteten har det bra med seg selv, med foreldrene sine, på skolen og i fritida. Samtidig er det noen utviklingstrekk som bekymrer. Det har vært en økning fra tidligere tilsvarende undersøkelser i andelen av ungdommene som har blir utsatt for vold og mobbing, og som har ulike helseplager. Endringene skjer i all hovedsak på tvers av sosioøkonomiske skiller og i alle områder av byen.

Her kommer et utdrag av resultatene som omhandler ungdoms erfaring med seksuell trakassering, overgrep og vold.

 

Seksuell trakassering
I undersøkelsen ble ungdommene spurt om det hadde vært utsatt for en av følgende opplevelser:

  • at noen på en sårende måte kalte deg for hore, homo eller andre ord med seksuelt innhold
  • at noen spredte negative seksuelle rykter om deg
  • at noen mot din vilje befølte deg på en seksuell måte
  • at noen mot din vilje har delt bilder eller filmer der du er naken eller deltar i seksuelle handlinger

Totalt 31 prosent av Oslos tenåringer hadde vært utsatt for seksuell trakassering. 21 prosent hadde opplevd å bli kalt for seksuelt ladete skjellsord, 15 prosent hadde opplevd at noen spredte negative seksuelle rykter om dem, 15 prosent hadde opplevd uønsket seksuell beføling og 5 prosent hadde opplevd at noen har spredt nakenbilder eller filmer der de har deltatt i seksuelle handlinger. Jenter var generelt mer utsatt enn gutter bortsett fra når det gjelder spredning av bilder og filmer. Den største kjønnsforskjellen gjaldt uønsket beføling som én av fire jenter på videregående hadde blitt utsatt for. Gutter var mest utsatt for verbal seksuell trakassering.

 

Overgrep
Ungdom på videregående skoler ble spurt om erfaringer med seksuelle overgrep. Spørsmålet var: Har noen (siste året) presset eller tvunget deg til samleie eller andre seksuelle handlinger? 8 prosent av jentene og 4 prosent av guttene svarte at de hadde opplevd dette. Jenter med norskfødte foreldre var mest utsatt. I denne gruppa hadde hver niende ungdom opplevd slike overgrep minst en gang siste år.

 

Vold i familien
I Ung i Oslo ble ungdommene spurt om de i løpet av det siste året hadde blitt slått med vilje av en voksen i familien. Resultatene viser at
9 prosent hadde blitt utsatt for slike hendelser minst en gang. For de fleste handler dette om en engangshendelse. I undersøkelsen kom det også frem at rundt to prosent hadde blitt slått to – fire ganger og 1,6 prosent har blitt slått fem ganger eller mer.
Det var også en del unge som sa at de var redd for å bli utsatt for vold i familien, men likevel færre enn andelen som selv hadde blitt slått. To prosent sa at de hadde vært svært redd, og ytterligere fire prosent hadde vært litt redd.
Unge med innvandrerbakgrunn var langt mer utsatt for vold fra en voksen i familien, og det var flere som var redde for å bli utsatt for vold i familien enn unge med norskfødte foreldre. Samtidig var det tydelige sosioøkonomiske forskjeller – det var langt høyere utbredelse i lavere sosiale lag. Andelen som hadde opplevd å bli slått av en voksen i familien varierte mellom bydelene, men med generelt høyest forekomst i en del av de østlige bydelene.

Stiftelsen Tryggere har et sinnemestringtilbud til personer i alle aldre, også ungdom, som sliter med å mestre sitt sinne på en sunn måte. Mange av de som benytter seg av tilbudet vårt har utøvd enten seksuell trakassering eller andre former for vold mot kjæreste.

Vi har også et stort mangfold av ulike forebyggende tiltak. Årlig holder vi blant annet foredrag for rundt 10.000 unge og voksne i store deler av landet. Her finner du mer informasjon om våre forebyggende tiltak rettet mot ungdom.

 

Litteraturhenvisning

Bakken, A. (2018). Ung i Oslo 2018. Oslo: NOVA Rapport 6/18.
Rapporten kan lastes ned her.