Sinne – en følelse - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Hva er sinne?

Sinne er som en følelse og den er dermed en del av vårt følelsesregister på lik linje med andre følelser som sorg, angst, glede, nervøsitet etc.  De aller fleste håndterer sitt sinne på en trygg og god måte. Imidlertid er det noen som takler sinne på en usunn måte ved at de utagerer eller undertrykker. Utageringen kan gå utover andre, gjenstander eller seg selv.

Det å utagere overfor andre kan være i form av skriking, utskjelling, krenkelser, trusler og fysisk vold. Slik atferd skaper ofte utrygghet og redsel hos den som utsettes, og ofte er det en medvirkende årsak til at relasjonen blir ødelagt.

Noen utagerer også mot gjenstander ved å slå i bordet, smelle med døren, kaste og ødelegge mobiltelefon, fjernkontroll og andre ting. Ofte kan denne atferden også virke skremmende på andre.

Forskjell på sinne og atferd

Det er forskjell på sinne og atferd. Eksemplene under viser det:

  • «Jeg er sint og jeg skjeller deg ut.»
  • «Jeg er sint og jeg går meg en tur for å roe meg ned.»
  • «Jeg er sint og slår til deg.»
  • «Jeg er sint og tenker på hvordan jeg vil ha det i kveld.»
  • «Jeg er sint og jeg teller fra 20 til 10.»
  • «Jeg er sint og løper en tur.»
  • «Jeg er sint og prater med noen om hvorfor jeg ble sint.»

Hvordan mennesker mestrer sine følelser og omsetter de i handling, kan læres. En person som håndterer sitt sinne på en usunn måte, kan lære ny sunn atferd – sunn sinnemestring.

Kjenner du noen som takler sitt sinne på en dårlig måte? I så fall kan du tipse vedkommende om denne siden.

Ønsker du mer informasjon om vårt sinnemestringstilbud?