Sinne – grunnleggende informasjon - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinne – hva er det?

Sinne er som en følelse og den er dermed en del av vårt følelsesregister på lik linje med andre følelser som sorg, angst, glede, nervøsitet etc.  De aller fleste håndterer sitt sinne på en trygg og god måte. Imidlertid er det noen som takler sinne på en usunn måte ved at de utagerer eller undertrykker. Utageringen kan gå utover andre, gjenstander eller seg selv.

Det å utagere overfor andre kan være i form av skriking, utskjelling, krenkelser, trusler og fysisk vold. Slik atferd skaper ofte utrygghet og redsel hos den som utsettes, og ofte er det en medvirkende årsak til at relasjoner blir ødelagt.

Noen utagerer også mot gjenstander ved å slå i bordet, smelle med døren, kaste og ødelegge mobiltelefon, fjernkontroll og andre ting. Ofte kan denne atferden også virke skremmende på andre.

Sinne – forskjell på følelse og atferd

Det er forskjell på følelsen sinne og atferd. Sitatene under viser det:

  • «Jeg er sint og jeg skjeller deg ut.»
  • «Jeg er sint og jeg går meg en tur for å roe meg ned.»
  • «Jeg er sint og slår til deg.»
  • «Jeg er sint og tenker på hvordan jeg vil ha det i kveld.»
  • «Jeg er sint og jeg teller fra 20 til 10.»
  • «Jeg er sint og løper en tur.»
  • «Jeg er sint og prater med noen om hvorfor jeg ble sint.»

Sunn og usunn sinnemestring

Hva er forskjellen på sunn og usunn sinnemestring? Det er umulig å gi et eksakt svar på dette, for hva man tåler fra andre kan være svært individuelt. I Stiftelsen Tryggere sier vi at usunne måter å mestre sinne på har det til felles at det er utagering som går utover andre personer eller gjenstander. Eksempler kan være utskjelling, trusler, krenkelser, fysisk utagering osv. Vold kan f.eks. være usunn sinnemestring.

Hvordan mennesker mestrer sine følelser og omsetter de i handling, kan læres. En person som håndterer sitt sinne på en usunn måte, kan lære ny sunn atferd – sunn sinnemestring.

Kjenner du noen som takler sitt sinne på en dårlig måte? I så fall kan du tipse vedkommende om denne siden. Stiftelsen Tryggere har i mange år hatt et tilbud om sinnemestring flere steder i landet og via video. De som benytter seg av vårt tilbud om sinnemestring er personer i alle aldre som i sinne utagerer mot andre eller gjenstander.

4. februar 2020 deltok vi i NRK P2 som omhandlet sinne.