Oppdragervold - Vold mot barn - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Norge er ett land der det er forbudt med lov å anvende fysisk avstraffelse og vold mot barn, såkalt oppdragervold. Allikevel viser forskning at omtrent 25% av foreldrene har anvendt fysisk avstraffelse av barna sine (Mossige og Stefansen, 2007).

Forskning fra USA viser at foreldre som utøver oppdragervold og fysisk avstraffelse av barna sine, gjør det fordi de tror det er nødvendig og de tror ikke det er skadelig (Straus, 2000). Imidlertid viser forskningen til Strauss også at vold er skadelig. Blant annet er dårligere prestasjoner på skolen og lavere intelligens noen av konsekvensene for barn å ha blitt utsatt for fysisk avstraffelse og oppdragervold fra sine foreldre.

Mange av de fedrene og mødrene som tar kontakt for å benytte seg av vårt sinnemestringstilbud, rapporterer blant annet at de har utøvet fysisk avstraffelse og oppdragervold. For dem er det viktig å lære seg at slik atferd mot barn er skadelig og ulovlig. I tillegg hjelper vi dem med å lære alternativ sunn atferd. Her finner du mer informasjon om vårt tilbud om sinnemestring.

Her er en artikkel som stod publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011. Artikkelen er forfattet av Per Isdal, Alternativ til vold.

Litteraturhenvisning

Mossige, S. & Stefansen, K. (red.) (2007). Vold og overgrep mot barn og unge – en selvrapporteringsundersøkelse blant avgangselever i videregående skole. NOVA-rapport 20/07.

Straus, Murray. A (2000). Beating the Devil Out of Them: Corporal Punishment in American Families. New Brunswick. Transaction Publishers