Hvorfor begår noen voldtekt og seksuelle overgrep? - Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vi vet fra forskning at vold og seksuelle overgrep er store samfunnsproblem. I rapporten fra den nasjonale forekomststudien om vold og voldtekt i Norge som ble lagt frem i 2014 fremkommer det at nær 10 % av kvinner og 1 % av menn minst en gang i livet har vært utsatt for voldtekt. Omtrent halvparten av kvinnene som rapporterte voldtekten hadde opplevd denne før fylte 18 år. De aller fleste kjente overgriperen som ofte var en kjæreste eller eks-partner. I tillegg rapporterte 25 % kvinner og 9 % menn å ha vært utsatt for andre former for seksuelle overgrep som beføling og press til seksuelle handlinger.

I all forskning som er gjennomført kommer det frem at personer som har vært utsatt for voldtekt rapporterer om dårligere psykisk helse enn ikke-utsatte.

Per Isdal skriver i boken Meningen med volden at all vold er meningsfull for voldsutøveren selv om den kan synes uforståelig for utenforstående. Videre mener Isdal at når vi forstår hvilken mening volden har for utøveren kan det gi oss verktøy til å forebygge, forhindre og bekjempe den.

Bjørn Løvland i Stiftelsen Tryggere gjennomførte våren 2015 en litteraturstudie om menn som begår relasjonsvoldtekter (voldtekt og seksuelle overgrep av partner, ex-partner eller kjæreste), og av studien fremkom det at meningene er varierte og komplekse:

  • noen gjør det for å utøve vold og makt, for eksempel gjennom å straffe sin partner
  • noen gjør det for å få til en forsoning etter en krangel eller voldsbruk
  • noen gjør det for å få en bekreftelse av seg selv som mann
  • noen gjør det fordi de har en lyst i retningen av å utøve seksuell tvang og makt
  • noen gjør det fordi de er opphisset og ikke vet at det er et overgrep eller voldtekt de begår fordi de er for fulle til å legge merke til om partneren vil eller ikke
  • noen gjør det fordi de mener de har rett til det siden de ”tross alt” er kjærester eller partnere
  • noen har ikke kunnskap om at det de gjør er voldtekt eller seksuelt overgrep

Det at noen ikke har kunnskap om at handlingene de begår defineres som voldtekt, finner vi etter våre erfaringer hyppigst blant de yngre voksne. I Aftenposten 30. april 2015 skriver en ung mann om at han har begått en voldtekt. Som han skriver: «Det er kanskje slik at de fleste gjerningspersoner er fullt klar over at de ikke bør gjøre det de gjør. Men noen er det ikke. Dersom vi potensielt kan hindre noen i å bli utsatt for overgrep, og samtidig stanse at noen blir overgripere, hvorfor skulle vi da IKKE snakke om det?»

Selv om det var mange ulike og sammensatte årsaker til at de begikk overgrep, hadde de imidlertid en ting til felles: de begikk handlinger som partner ikke hadde samtykket til. I Aftenposten 6. oktober 2015 skriver en jente om opplevelsen av å bli voldtatt, og hun mener fokus må være på hvordan man ikke voldtar. Vi er helt enig.

Dersom du ønsker mer informasjon om hva som kjennetegner de som begår voldtekt og seksuelle overgrep – kontakt oss.