Sinnemestring | Stiftelsen Tryggere
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sinnemestring

Har du eller noen du kjenner behov for hjelp til sinnemestring?

Sliter du med å kontrollere ditt sinne? Hender det at du i sinne kan utagere
– mot andre gjennom å skrike, skjelle ut, true, slå?
– mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren?

Vårt tilbud om sinnemestring retter seg mot menn og kvinner, yngre som eldre, som sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Den viktigste målsettingen med sinnemestringstilbudet er at den enkelte skal mestre sitt eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn. Med usunn atferd menes former for utagering og/eller vold som følge av sinne.

Kort om vårt tilbud om sinnemestring:
– individuelt tilrettelagt
– blir gjennomført av erfarne terapeuter
– baserer seg på metoder som forskning har vist er effektive
– partnerkontakt inngår

Sinnemestringstilbudet gjennomføres i form av individualsamtaler ved vårt kontor sentralt i Oslo. Samtalene er normalt på dagtid, men vi kan også ta imot til samtaler på kveldstid og i helgene.

Innholdet i samtalene vil bli lagt opp avhengig av hva du har behov for. Noen av temaene vi kan komme til å jobbe med er:
– hva sinne er
– hvordan du merker at du begynner å bli sint
– sunne og usunne måter å reagere på når du er sint
– trygg og sunn kommunikasjon
– konsekvenser av usunt sinne
– hvilke behov partner og barn har

Du vil motta en arbeidsperm som inneholder mer informasjon om sinne og sinnemestring. I permen kan du også føre inn informasjon om temaer og oppgaver du arbeider med. Vi er opptatt av at du får økt innsikt i ditt eget sinne. Vi vil introdusere deg for verktøy som er effektive for å få kontroll på eget sinne. 

Ønsker du mer informasjon eller ønsker å avtale tidspunkt for første samtale? Ta kontakt med oss på post@tryggere.no eller telefon 23 23 05 10. Dersom ingen svarer på telefonen, vennligst legg igjen en beskjed på svareren så vil vi ringe opp så snart vi har mulighet. Av erfaring vet vi at mange som oftest tar kontakt for å begynne med sinnemestring når de har fått en siste advarsel fra partner – «kniven på strupen». 

For mange er usunn sinnemestring noe de har lært. Da er det også mulig å lære seg sunn sinnemestring. Imidlertid viser all erfaring og forskning at det å få til varig atferdsendring ikke er gjort i løpet av et par samtaler. Av erfaring vet vi også at de som får best effekt av samtalene er de som er motivert til å få til endring, som øver på det vi prater om i samtalene og som tar i bruk verktøyene vi introduserer. 

Her er en artikkel der en mann forteller sin historie om sinne og terapi. Artikkelen stod på trykk i Aftenposten juni 2004.

Det er stor pågang for å få plass på sinnemestringstilbudet vårt. Særlig er pågangen stor rett etter ferier. Jo tidligere du tar kontakt, jo tidligere kan du komme i gang med samtalene. Stiftelsen Tryggere har engasjert flere dyktige terapeuter, både kvinner og menn. Allikevel har vi noe ventetid. Per 10. mars 2019 er ventetiden omtrent 3 uker.

 

Andre tilbud om sinnemestring

Det finnes andre aktører som tilbyr sinnemestring eller tilsvarende hjelpetilbud. Aktørene kan primært deles inn i to grupper: de som får støtte fra det offentlige og de som ikke får det. Aktørene med støtte fra det offentlige opplever ofte meget stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme inn på tilbudet kan være lang. Imidlertid er egenandelen den enkelte må betale relativt lav fordi aktørene får støtte fra det offentlige. De som ikke får støtte fra det offentlige, deriblant Stiftelsen Tryggere, opplever derfor ikke så stor pågang. Det betyr at ventetiden på å komme i gang med tilbudet om sinnemestring er relativt kort. Imidlertid er prisen for å benytte seg av samtaletilbudet høyere fordi vi ikke mottar ekstern finansiering.

Her er noen av aktørene som får støtte fra det offentlige.

Alternativ til vold er en stiftelse med kontor i en rekke byer i Norge. Nettadressen er: https://www.atv-stiftelsen.no

Også enkelte familievernkontor har tilbud om sinnemestring. Her finner du en oversikt over landets familievernkontor: https://www.bufetat.no

Vi vil også anbefale den nasjonale nettportalen dinutvei.no. Her finnes en oversikt over relevante hjelpetiltak i ulike deler av landet. 

Av de private aktørene som ikke får støtte fra det offentlige kan vi anbefale Samtale Oslo.

Sitater fra noen som har benyttet seg av sinnemestringstilbudet vårt:

Jeg skulle ha begynt på sinnemestringstilbudet for lenge siden.

Det var godt å høre gutten si «Pappa, nå er du mye bedre».

Deilig at samtalene ga så fort resultater. Og det gir en bedre selvfølelse å merke at jeg nå takler situasjoner uten å bli sint der jeg tidligere nok hadde fyrt.

Den beste bekreftelsen på at dette virker er at jeg og mannen har fått det mye bedre sammen.